Как се пише: тия или тея?

Формата тeя е некнижовна. Правилно е да се употребява тия или тези. Попътувах тия/тези дни из държавата и щастлив човек не срещнах. Произходът на тия/тези италиански печива може да се проследи чак до XV век.

Как се пише: тези или тия?

Двете форми са дублетни. Това са форми за мн.ч. на показателното местоимение този/тоя. Произходът на тези/тия италиански печива може да се проследи чак до XV век. Попътувах тези/тия дни из държавата и щастлив човек не срещнах.