Пише ли се запетая при т.е. (тоест)?

Конструкциите, които се въвеждат с т.е., се ограждат със запетаи. Те могат да бъдат:   1.1. Изречения – присъединителни конструкции.   Утре излизам в отпуск, т.е. ще разполагам с цялото си време. Интересувам се как се превежда тази дума на английски, т.е. има ли някакъв термин в английския, и към какъв специалист да се обърна. […]