Как се пише: току-що, токущо или току що?

Това наречие се пише полуслято – току-що.   Току-що се наложи спешно да пропътувам около 50 км извън Пловдив. Апартаментът се продава след току-що направен основен ремонт. Наречията и неопределителните местоимения, образувани с частиците еди, годе и що, се пишат полуслято. Полуслято се пишат и наречията с първа съставна част току.   еди-що, еди-кой, кой-годе, […]