Как се пише: трансцендентен или трансцедентен?

Правилно е да се пише трансцендентен, също и трансцендентна, трансцендентно, трансцендентни. Думата е заета чрез руски от латински – transcendens, -entis. Шанкара посочва необходимостта да се разграничават две гледни точки: обикновена, емпирична (вявахарика) и трансцендентна, висша (парамартхика). Това е възможно както в перспективата на времето, така и в перспективата на вечността – в извънвремевия, трансцендентен […]