Как се пише: трансцендентален или трансцедентален?

Правилно е да се пише трансцендентален, също и трансцендентална, трансцендентално, трансцендентални. Думата е заета от средновековния латински – transcendentalis. Една от централните теми в работите на Кант е темата за свободата, която той разглежда в два плана – трансцендентален и практически. Конфуций може да бъде сравняван със Сократ точно поради това обръщане към вътрешните източници […]