Как се пише: трансцендентност или трансцедентност?

Правописът на думата не е нормиран изрично. Правилно е да се пише трансцендентност, тъй като това съществително име е образувано от прилагателното трансцендентен. Философията на Дельоз е философия на абсолютната иманентност. В нея няма трансцендентност, отрицание, липса. Тук на преден план е визията за свършека на историята и за трансцендентността на нейните цели и смисъл.