Как се пише: тръстика или трастика?

Правилно е да се пише тръстика, мн.ч. тръстики. Само миг след това от тръстиката изскочи кръвожаден леопард. Бяха пред реката, сред тръстики, стигащи до над стремената.