Как се пише: трепанация или трапанация?

Правилно е да се пише трепанация. Думата е заета от новолатински – trepanatio, по гр. τρύπανον ’свредел’. В древността трепанацията е била извършвана най-често с „инструменти“ от кремък, еленски рога и черупки от костенурка. Трепанацията представлява хирургическа манипулация, при която се пробива черепът или друга костна стена, за да се достигнат органите под тях.