Как се пише: трийсет, тридесет или трийсе?

Правилно е да се пише трийсет или тридесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на трийсет. Формата трийсе е неправилна. За обявените две свободни работни места са подадени трийсет/тридесет заявления. Около трийсет/тридесет думи обикновено са достатъчни, за да се опишат най-общо отговорностите на човека, заемащ дадена длъжност.