Как се пише: тримесечен, три-месечен или три месечен?

Това сложно прилагателно име се пише слято – тримесечен, също и тримесечна, тримесечно, тримесечни, тъй като е образувано от едносъставно числително име (изразено с една дума) и съществително име – три месеца. При тримесечната обсада на Варна през 1828 г. руските топове са хвърлили 37 000 пълни гюлета, 8600 кухи гюлета и 2500 гранати. Дванайсет […]