Как се пише: тринайсети, тринадесети или тринайсти?

Правилно е да се пише тринайсети (също и тринайсета, тринайсето) или тринадесети (също и тринадесета, тринадесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на тринайсети. Формата тринайсти е неправилна. В доста обществени сгради в САЩ няма тринайсети/тринадесети етаж. Тази година служителите в бюджетната сфера ще получат тринайсета/тринадесета заплата.