Как се пише: тринайсет, тринадесет или тринайсе?

Правилно е да се пише тринайсет или тринадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на тринайсет. Формата тринайсе е неправилна. Малкият екип се справи с подготовката на изложбата само за тринайсет/тринадесет дни. Доста хора смятат числото тринайсет/тринадесет за фатално.