Как се пише: трудноразбираем, трудно-разбираем или трудно разбираем?

Правилно е да се пише слято – трудноразбираем, също и трудноразбираема, трудноразбираемо, трудноразбираеми.   Беше човек на средна възраст, много любезен и с прословутия трудноразбираем шотландски акцент. Изборът на трудноразбираеми думи и свръхдълги изречения служи за прикриване на информация, както и за представянето на нещо като много по-сложно, отколкото е в действителност. Слято се пишат […]