Как се пише: тръба, траба или търба?

Правилно е да се пише тръба, мн.ч. тръби. Отначало валдхорната е била използвана само като ловджийска и военна сигнална тръба. Вътрешното и външното тяло на климатика се свързват с медни тръби, които осигуряват движението на фреона.