Как се пише: тресна или трясна?

Правилно е да се пише тресна, треснат (1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., сегашно време), също и треснах, тресна, треснахме, треснахте, треснаха (минало свършено време). Правописът на тези форми е изключение от правилото за променливото я, според което се пише я, когато са изпълнени едновременно три условия: 1) я се намира в сричка под […]