Как се пише: тунинг или тунинк?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 451 има речникова статия за тунинг. Думата е заета от английски – tuning. На руско тунинг изложение се появи […]