Как се пише: турбулентност или турболентност?

Правилно е да се пише турбулентност. Думата има латински корени – turbulentus ’вихрен’. В област с мощни струйни течения турбулентност може да възникне на всякаква височина. Самолетът е навлязъл в зоната на турбулентност, когато повечето пътници са спели и мнозина не са били с колани.