Как се пише: тургор или тургур?

Правилно е да се пише тургор. Думата е заета от новолатински – turgor. Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се тургорът ѝ, увеличава се нейната еластичност. За поддържането на тургора е важно растенията да разполагат с достатъчно вода в извънклетъчната среда.