Как се пише: тъмнорус, тъмно-рус или тъмно рус?

Правилно е да се пише слято – тъмнорус, също и тъмноруса, тъмнорусо, тъмноруси.   Косата ми е тъмноруса през зимните месеци, а лятно време доста изсветлява. Палавите му ясносини очи я стрелкаха изпод тъмнорусия перчем. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки […]