Как се пише: търговско-промишлен, търговскопромишлен или търговско промишлен?

Правилно е да се пише полуслято – търговско-промишлен, също и търговско-промишлена, търговско-промишлено, търговско-промишлени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Днес град Риека е търговско-промишлен център със значително културно-историческо наследство. Българската търговско-промишлена палата е основана през 1895 г. и е водеща асоциация на работодателите в България.