Как се пише: тюркски или тюрски?

Правилно е да се пише тюркски, също и тюркска, тюркско. Думата е образувана от тюрк + наставката -ски. Тезата за тюркския произход на прабългарите се реабилитира през 50-те и 60-те години на XX век и се утвърждава през 70-те. В наши дни има шест независими тюркски държави – Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан, […]