Как се пише: тялом или телом?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Някои християни спазват пълния пост, за да се пречистят телом/тялом и духом. Не ми трябва човек, който телом/тялом е тук, а духом е в Бразилия.