Как се пише: тем подобни или тям подобни?

Правописът на думата тем/тям (стара падежна форма на местоимение) не е нормиран. В активна употреба са и двата варианта. Според данните от Българския национален корпус (http://www.ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm) съотношението между употребите на тем подобни и тям подобни е 276:442. Според Google съотношението е обратното, с много голям превес на тем подобни – 180 000:18 000. В тази […]