Как се пише: обичам, обикна или убичам, убикна?

Правилно е да се пише обичам, обикна. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме òбич, следователно се пише обичам, обикна. Читателите обичат разнообразно съдържание, особено когато следят блог. Обикнах Ню Йорк, обикнах Лонг Айланд; изпитвах обич и към моята приятелка, […]