Как се пише: уведомление, уведомение или оведомление?

Правилно е да се пише уведомление, мн.ч. уведомления. След като осъществите плащането за избраните продукти, ние получаваме автоматично уведомление дали то е било успешно. Работодателят може да подава уведомления за сключени трудови договори чрез интернет, когато има удостоверение за универсален електронен подпис.