Как се изговаря: прогрàмен или прòграмен?

Правилно е да се изговаря прогрàмен, също и прогрàмна, прогрàмно, прогрàмни. Ударението пада на същата гласна, както в думата прогрàма, от която е образувано прилагателното. Министър Даниел Папазов откри конференцията за приоритетите в транспорта през прогрàмния период 2014 – 2020 г. Прогрàмно правителство или нови избори – това е въпросът, на който търсят отговор политици […]

Как се изговаря: митропòлия или митрополѝя?

Правилно е да се изговаря митропòлия, мн.ч. митропòлии. В Митропòлията във Варна днес ще се състои епархийският избор на нов варненски и великопреславски митрополит. Румънската православна църква е разделена на 6 митропòлии и 10 архиепископии.

Как се изговаря: учѝлища или училищà?

Правилно е да се изговаря учѝлища. Денят след изборите е обявен за неучебен за всички учѝлища в страната. Тодор Мирчов е копривщенски първенец и благодетел и виден спомоществовател на учѝлищата и храмовете.

Как се изговаря: вѝно или винò?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на вѝно. Формата за мн.ч. е винà. Чашата с рубиненочервено вѝно/винò ме развеселява. Ястията от риба се съчетават добре с различни бели винà.

Как се изговаря: кòнчина или кончѝна?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Измина една година от внезапната кòнчина/кончѝна на нашия колега и приятел. Митрополит Кирил беше избран за наместник-председател на Българската православна църква след кòнчината/кончѝната на патриарх Максим.

Как се изговаря: кòдекс или кодèкс?

Правилно е да се изговаря кòдекс. Думата е заета от латински (codex) чрез руски (кодекс) или немски (Kodex). Протестиращите издигнаха искане не само за оставка на правителството, но и за нов изборен кòдекс. Нормативният акт, който регламентира дейностите на Националния осигурителен институт, е Кòдексът за социално осигуряване.