Кога се пише ѝ (ударено и)?

Знакът ѝ не представлява отделна буква в българската азбука, а буквата и с поставено ударение върху нея. Той се употребява в следните случаи: Като самостоятелна дума – представлява кратка форма на личното местоимение тя. В конкретното изречение може да се замести с на нея.   Дадоха ѝ главната роля във филма. (При заместване: Дадоха главната […]