Как се пише: удушавам, удуша; удошавам, удоша или одушавам, одуша?

Правилно е да се пише удушавам, удуша. В римските затвори продължаваха да удушават враговете на Тиберий. Оказа се, че не е толкова лесно да изкрещи, след като за малко не я удушиха. Толкова е проклет, че понякога ми иде да го удуша с голи ръце.