Как се пише: уеб приложение, уебприложение или уеб-приложение?

Правилно е да се пише разделно – уеб приложение, мн.ч. уеб приложения, или слято – уебприложение, мн.ч. уебприложения. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Всички възможности на уеб приложението/уебприложението са пренесени много […]