Как се пише: ужасна, ужасно, ужасни или ужастна, ужастно, ужастни?

Правилно е да се пише ужасна, ужасно, ужасни, ужасният, ужасния. Проверка на правописа при групите от съгласни стн/сн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: ужастна/ужасна – ужасен, ужасих се, ужасът, няма т, следователно се пише ужасна. Но: вестник/весник – вести, известен, […]