Как се пише: улучвам, улуча или олучвам, олуча?

Правилно е да се пише улучвам, улуча. Започна голяма стрелба и чичо Мартин улучваше всичко, защото бе по-добър стрелец от Вилхелм Тел. Юрталана не улучи съкрушителната дума, която искаше да изрече, задави се, преви се и посиня…