Как се пише: умиротворителен или омиротворителен?

Двете форми са дублетни: умиротворителен/омиротворителен, умиротворителна/омиротворителна, умиротворително/омиротворително, умиротворителни/омиротворителни. В момента Бундесверът участва в международни умиротворителни/омиротворителни операции в десет държави. В „умиротворителната/омиротворителната мисия“ в телевизионното студио се включил и редакторът на предаването Владислав Прелезов.