Как се пише: упоменат или опоменат?

Правилно е да се пише упоменат, също и упомената, упоменато, упоменати. Договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта. Другите имена на продукти, упоменати в този документ, може да са търговски марки.