Как се пише: упътвам, упътя или опътвам, опътя?

Правилно е да се пише упътвам, упътя. Пловдив вече разполага с електронен посрещач, който упътва туристите какво да видят в града, къде да хапнат и т.н. Човекът специално дойде до началото на града с мотоциклета си, за да ни посрещне и упъти.