Как се пише: уредя или оредя?

Правилно е да се пише уредя, когато е със значение ’слагам в ред, оправям’ или ’организирам, подготвям’, или ’устройвам някого, често по нечестен начин’ и формата е за 1 л. ед.ч. сег. време. Останалите форми за сег. време са: уредиш, уреди, уредим, уредите, уредят.   Най-добре е да уредите отношенията си без намесата на съда. […]