Как се пише: уронвам или оронвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът уронвам и съответният глагол от свършен вид уроня означават ’накърнявам, засягам’.   В сайта е публикувана клевета, която уронва престижа на една уважавана фамилия в града. Събитията, на които станахме свидетели в последно време, урониха доверието на обществеността във финансовата система. […]