Как се пише: урочасвам или уручасвам?

Правилно е да се пише урочасвам, също и урочасам. Колежката на момичето имала зли очи и в офиса се говорело, че урочасва. Не вярвам, че някой може да ме урочаса – проклетото уроки не хваща.