Как се пише: осветление или усветление?

Правилно е да се пише осветление. Снимките са направени при естествено осветление. Луминесцентното осветление е широко разпространено в обществени сгради, институции, предприятия, здравни и учебни заведения.