Как се пише: ослушвам се, ослушам се или услушвам се, услушам се?

Правилно е да се пише ослушвам се, ослушам се. Поглеждах непрекъснато през прозореца, ослушвах се при всеки шум. Старецът се взря в тъмнината, ослуша се, но нищо не различи и това го уплаши. (А. Чакъров, „Балканска мадона“)