Как се пише: успокои (се) или успокой (се)?

Това са две различни форми на глагола успокоя (се). Формата успокой (се) (с ударение на втората гласна о) е повелителна (заповедна).   Първо успокой дишането, после ще мислим какво да правим. Много дълбоко приемаш нещата, успокой се. Формата успокои (се) (с ударение на и) е за 2 или 3 л. ед.ч. мин. св. време или […]