Как се пише: усуквам, усуча или осуквам, осуча?

Правилно е да се пише усуквам, усуча. После телта слиза надолу, влиза във втората дупчица, изкарваме отдолу и усукваме двата края. Престани да усукваш и ми отговори ясно на въпроса. Усучете тялото си така, че десният лакът да докосва лявото коляно. Всеки може да направи сам мартеница, като усуче бял и червен конец.