Как се пише: утвърждавам, утвърдя или утвръждавам, утвръдя?

Правилно е да се пише утвърждавам, утвърдя. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. В думата утв-ър-дя, след групата ър/ръ има една съгласна – д, затова се пише по този начин. В думата утв-ър-ждавам, […]

Как се пише: утвърдя или отвърдя?

Правилно е да се пише утвърдя, също и утвърждавам. Правителството утвърди предложените промени в Закона за енергетиката. Изборите показаха, че в страната се утвърждава двупартийният модел.