Как се пише: утвърждавам, утвърдя или утвръждавам, утвръдя?

Правилно е да се пише утвърждавам, утвърдя. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата утв-ър-дя има една съгласна – д, затова се пише по този начин. След групата ър/ръ в […]