Как се пише: уцеля или оцеля?

Правилно е да се пише уцèля, когато е със значение ’ударя в целта, улуча’ и формата е за 1 л. ед.ч. сег. време.   Постоянно се опитвам да уцеля правилния тон в тези трудни преговори. Мирко ми подаде много точно, но за съжаление, не можах да уцеля вратата. Формата оцеля е за 3 л. ед.ч. […]