Как се изговаря: учѝлища или училищà?

Правилно е да се изговаря учѝлища. Денят след изборите е обявен за неучебен за всички учѝлища в страната. Тодор Мирчов е копривщенски първенец и благодетел и виден спомоществовател на учѝлищата и храмовете.