Как се пише: училище интернат или училище-интернат?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – училище интернат, защото първото може да се членува: училището интернат. Възпитателно училище интернат „Ангел Узунов“ е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви. Днес училището интернат „Съмърхил“ в градчето Лайм Реджис, Югозападна Англия, продължава да възпитава чрез свобода и да образова деца […]