Как се пише: учредителен или учередителен?

Правилно е да се пише учредителен, също и учредителна, учредително, учредителни. Учредителното събрание заседава от 10 февруари до 16 април 1979 г. в старата българска столица Търново. Учредителният акт се съставя и подписва от едноличния собственик на капитала и се обявява в търговския регистър при първоначалната регистрация на ЕООД.