Как се пише: уязвим или оязвим?

Правилно е да се пише уязвим, също и уязвима, уязвимо, уязвими. Романът е разтърсващ – една история за това колко крехка и уязвима може да е човешката душа. Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование.