Как се пише: фелдшер или фелшер?

Правилно е да се пише фелдшер, мн.ч. фелдшери. Думата е заета от немски (Feldscher) чрез руски (фельдшер). Близо до Филиповата кръчма беше амбулаторията на фелдшера – ниска бяла къщичка, наскоро мазана, затуй, огряна сега от слънцето, ослепително се белееше. („Свирач на флейта“, Йордан Йовков) Много от фелдшерите в България са в пенсионна или предпенсионна възраст.