Как се пише: физико-математически или физикоматематически?

Правилно е да се пише полуслято – физико-математически, също и физико-математическа, физико-математическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Физико-математическият факултет в Софийския университет е съществувал от 1889 до 1963 г., когато се разделя на два факултета. Във всеки клас в гимназията има по две физико-математически паралелки.