Как се пише: физикохимичен или физико-химичен?

Правилно е да се пише слято – физикохимичен, също и физикохимична, физикохимично, физикохимични. Думата е образувана от физикохимия, която се пише слято. Най-често използваните методи за физикохимично пречистване на промишлените отпадъчни води са коагулацията, флотацията, йонообменът, сорбцията и екстракцията. В лабораторията се извършват анализи за определяне на физикохимичните показатели на етерични масла, козметични продукти и […]